»   Dr Seroussi   »   Photos

Photos

Lipoaspiration

Photo avant

avant
Photo apres

apres

Lipoaspiration

Photo avant

avant
Photo apres

apres
Photo avant

avant
Photo apres

apres

Lipoaspiration

Photo avant

avant
Photo apres

apres

Lipoaspiration

Photo avant

avant
Photo apres

apres